با هر خرید هدیه بگیرید ۰۹۱۲۲۷۵۶۱۵۹ ۰۲۱۶۶۸۷۲۶۵۱

نرخ روزانه اجاره ابزار برقی
پروفیل بر صنعتی//////////////۳۰هزار تومان
دریل چکشی نیمه صنعتی///۱۰ هزار تومان
مینی فرز نیمه صنعتی/////////۱۰هزارتومان
سشوار صنعتی////////////////۱۰هزارتومان
جارو برقی صنعتی/////////////۳۰هزارتومان
دریل شارژی/////////////////// ۲۰هزارتومان
کارواش خانگی ///////////////۲۰هزار تومان
اتوی لوله کشی///////////////۲۰هزار تومان
اره درخت بری بنرینی/////////۳۰هزار تومان
فرزسنگبری صنعتی///////////۲۰هزار تومان
اینورتر جوشکاری۳۲۰آمپر//////۴۰هزار تومان
اره عمودبر صنعتی/////////////۱۰هزار تومان
پیستوله رنگپاش برقی بادی////۲۰هزارتومان
بلور مکنده دمنده///////////////۱۰هزار تومان
رنده برقی///////////////////////۱۰هزار تومان
دریل شارژی/////////////////////۲۰هزار تومان
دیل پیچ گوشتی برقی//////////۱۰هزار تومان

دریل تخریب بتن ۲کیلو//////////۱۵هزار تومان
دریل تخریب بتن ۷ کیلو/////////۲۰هزار تومان
دریل تخریب بتن ۹کیلو//////////۲۵هزار تومان
جکش تخریب ۱۷کیلو///////////۲۵هزار تومان